“มีบุตรยาก” ปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ถ้าเลือกถูก

มีบุตรยาก
February 22, 2022 0 Comments

            เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้จัดปัญหา “เด็กเกิดใหม่น้อย” เป็นวาระแห่งชาติ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ภาวะมีบุตรยาก โดยอัตราการเจริญพันธุ์รวมหรือจำนวนเด็กเกิดรอดเฉลี่ยต่อผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีเพียง 1.24 เท่านั้น (จากปกติ 1.6) อย่างไรก็ตามถ้าหากอัตราเด็กไทยเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องและผู้หญิงไทยมีบุตรยากอย่างนี้ต่อไป จะทำให้ประชากรของประเทศใน 10 – 20 ปีข้างหน้าอาจจะลดลงครึ่งหนึ่ง

ปัญหามีบุตรยากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

            นอกจากนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานสถานการณ์ประชากรไทยว่า ในปี 2552 คู่สมรสที่มีบุตรยาก (คู่สมรสที่อยู่ด้วยกัน มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 2-3ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่ตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี) คิดเป็น 11% แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 15.4% ในปี 2558

ทำไมคนไทยถึงมีบุตรยาก

            สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่มีสถิติที่ชัดเจนออกมายืนยัน แต่จากการวิเคราะห์ของหลายคนพบว่า เป็นเพราะสภาพสังคมที่เปิดกว้าง ผู้คนมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะเดียวกันคนอยากมีลูกนั้นยังมีอยู่แต่ไม่ได้อยากมีคู่สมรส ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก ทำให้คนส่วนใหญ่พร้อมมีลูกกันในช่วงวัย 30 ปลาย ๆ ไปแล้ว ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มช้าไปสำหรับการตั้งครรภ์ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ข้อจำกัดในการรับคำปรึกษาเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก

                ซึ่งจากการศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก ปี 2564 สามารถสรุปได้ว่า ภาวะมีบุตรยากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้หญิง ทำให้เกิดประสบการณ์ในด้านลบ เกิดความยากลำบาก และทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่การวินิจฉัย เริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการรักษาจากหลายสาเหตุ เช่น เข้าไม่ถึงการรับคำปรึกษา เพราะสถาบันของภาครัฐมีน้อย และสถาบันของภาคเอกชนบางแห่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป บุคลากรทางการแพทย์มุ่งเน้นแต่การรักษา แต่ไม่เข้าใจสภาพจิตใจของผู้มีบุตรยากอย่างแท้จริง จนทำให้การรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น 

“มีบุตรยาก” แก้ได้ถ้าเลือกถูก

            จากปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวไป สามารถสรุปออกมาสั้น ๆ ได้ว่า ปัญหาการมีบุตรยากแม้จะเป็นวาระแห่งชาติ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เกินจะแก้ไข ถ้าผู้พบเจอเหตุการณ์และครอบครัวเลือกสถาบันทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ปัญหาได้มากที่สุด อาทิ เลือกสถาบันที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการรักษา มีบริการรักษาและแพ็คเกจค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย เพื่อคนทุกช่วงวัยที่พร้อมมีบุตร เช่น วิธีการเก็บแช่แข็งเซลล์ไข่ในผู้หญิงอายุเยอะแต่ยังไม่แต่งงาน ที่เจาะเก็บไข่ออกมาทำการแช่แข็งไข่เอาไว้ก่อนได้ และเมื่อต้องการมีบุตรก็ละลายไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิ เพาะเลี้ยงเป็นตัวอ่อน แล้วใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อติดตามผลการตั้งครรภ์ต่อไป ฯลฯ รวมถึงมีบริการให้คำปรึกษาฟรี อย่างที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ที่พร้อมช่วยเหลือทุกครอบครัวมานานกว่า 25 ปีแล้ว

รู้ไว้ใช่ว่าก่อนเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก

            อย่างไรก็ตาม หากก่อนที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเกิดอยากลองวิธีการทางธรรมชาติอีกสักครั้ง ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้คำแนะนำไว้ว่า การมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นได้ แต่ในกรณีที่ผู้ชายมีการหลั่งอสุจิบ่อยเกินไป อาจทำให้มีอสุจิไม่พอในวันไข่ตก ดังนั้นควรคำนวณวันไข่ตกและงดหลั่งประมาณ 2-3 วัน ก่อนมีเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตก เพื่อให้ร่างกายได้สร้างอสุจิอย่างพอเพียง

ติดต่อศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โทร 02 – 655 – 5300 หรืออีเมล info@jetanin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.