“มีบุตรยาก” ปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ถ้าเลือกถูก

มีบุตรยาก
February 22, 2022 0 Comments

            เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้จัดปัญหา “เด็กเกิดใหม่น้อย” เป็นวาระแห่งชาติ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ภาวะมีบุตรยาก โดยอัตราการเจริญพันธุ์รวมหรือจำนวนเด็กเกิดรอดเฉลี่ยต่อผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีเพียง 1.24 เท่านั้น (จากปกติ 1.6) อย่างไรก็ตามถ้าหากอัตราเด็กไทยเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องและผู้หญิงไทยมีบุตรยากอย่างนี้ต่อไป จะทำให้ประชากรของประเทศใน 10 – 20 ปีข้างหน้าอาจจะลดลงครึ่งหนึ่ง ปัญหามีบุตรยากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ             นอกจากนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานสถานการณ์ประชากรไทยว่า ในปี 2552 คู่สมรสที่มีบุตรยาก (คู่สมรสที่อยู่ด้วยกัน มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 2-3ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่ตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี) คิดเป็น 11% แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 15.4% ในปี 2558 ทำไมคนไทยถึงมีบุตรยาก             สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่มีสถิติที่ชัดเจนออกมายืนยัน แต่จากการวิเคราะห์ของหลายคนพบว่า เป็นเพราะสภาพสังคมที่เปิดกว้าง ผู้คนมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะเดียวกันคนอยากมีลูกนั้นยังมีอยู่แต่ไม่ได้อยากมีคู่สมรส ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก ทำให้คนส่วนใหญ่พร้อมมีลูกกันในช่วงวัย 30 ปลาย ๆ ไปแล้ว ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มช้าไปสำหรับการตั้งครรภ์ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ข้อจำกัดในการรับคำปรึกษาเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก …