กลยุทธ์ door-to-door grocery delivery ที่ทำให้ฟู้ดแพนด้ากลายเป็นขวัญใจประชาชน

door-to-door grocery delivery
September 30, 2021 0 Comments

                ปัจจุบันการให้บริการแบบ door-to-door grocery delivery ได้กลายเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันของธุรกิจ Quick Commerce รายใหญ่ ฟู้ดแพนด้าคือหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันในการเกมธุรกิจนี้ และกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จ สามารถครองใจลูกค้าได้เป็นรายแรก เพราะฟู้ดแพนด้าปรับตัวเข้าหาลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจที่รองรับความต้องการของลูกค้าแบบ On Demand ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่นำเหตุผลด้านกระแสเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวทั่วโลกเข้ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน ด้วยเหตุนี้จึงสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น ฟู้ดแพนด้าจะเป็นเจ้าแรกที่ลุกขึ้นมาขยับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ฟู้ดแพนด้าไม่ได้ทำแค่ door-to-door                 บริการ door-to-door grocery delivery ของฟู้ดแพนด้า ไม่ใช่แค่การส่งสินค้าให้ถึงบ้าน ตามความหมายตรงตัวของบริการ เพราะหากทำเช่นนั้น ใคร ๆ ก็ทำได้ วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็ทำ door-to-door ได้เช่นกัน แต่บริการ door-to-door ของฟู้ดแพนด้าแฝงไปด้วยความแยบยลในการสร้างกลยุทธ์ที่มากกว่าแขวนสินค้าไว้หน้าประตู เพราะฟู้ดแพนด้าใส่นโยบายลงไปในกลยุทธ์ นั่นคือการกำหนดเวลาในการส่งสินค้าและอาหารที่ชัดเจน โดยสินค้า Grocery จะต้องใช้เวลาส่งไม่เกิน 25 นาที และ Food Delivery จะต้องใช้เวลาส่งไม่เกิน 35 …